22.747 handtekeningen

Aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Elke Afghaan recht op een veilig bestaan!

Campagne aangemaakt door
Sahar, Sorab, Arezo, Khatera en Niloufar via DeGoedeZaak

Afbeelding door Zahead Mohmand

Afghanistan is op dit moment het meest onveilige land ter wereld. Na de aankondiging om alle internationale troepen, waaronder Nederland, terug te trekken uit Afghanistan, heeft de Taliban door middel van een militair offensief de macht in Afghanistan overgenomen en op 15 augustus de overwinning uitgesproken. 

Toch heeft Nederland Afghanistan nog altijd niet als onveilig land erkend, en daardoor kunnen Afghaanse vluchtelingen in Nederland in de nabije toekomst nog steeds worden uitgezet. 

Wij vragen de Nederlandse overheid daarom met deze petitie om verantwoordelijkheid nemen en Afghaanse vluchtelingen veiligheid en asiel te verlenen door:

1. De uitzettingen van alle ongedocumenteerde en uitgeprocedeerde Afghanen in Nederland volledig en voor onbepaalde tijd stop te zetten.
Elke Afghaan die wordt uitgezet, wordt daarmee in direct levensgevaar gebracht. De Nederlandse overheid heeft als enig Europese land de terugkeerprocedure van Afghanen in Nederland met slechts zes maanden uitgesteld. Dat is te kort om veiligheid voor hen in Afghanistan te garanderen. De Nederlandse overheid zou het beschermen van mensenlevens een prioriteit moeten maken. 

2. Afghanistan te erkennen als een onveilig land en direct de veiligheidsverklaring daarop aan te passen. 
Door Afghanistan als ‘veilig’ land te bestempelen, komen de meeste Afghaanse asielzoekers in Nederland niet in aanmerking voor asiel. Hiermee ontloopt Nederland haar zorgplicht. Het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties bepaalt dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen. Afghaanse asielzoekers in Nederland hebben recht op bescherming, asiel en een veilige verblijfplaats. 

3. Onmiddellijk in actie te komen voor de gestrande Afghaanse vluchtelingen in Kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, de toegezegde 100 vluchtelingen alsnog direct op te nemen en dit aantal te verhogen.
De situatie van de vluchtelingen in Kamp Moria is al lange tijd schrijnend en onhoudbaar. De meeste gestrande vluchtelingen in Kamp Moria zijn Afghanen, naar schatting van InfoMigrants gaat het zelfs om 70% van de mensen. Nederland heeft eerder toegezegd 100 personen, maar is dit niet nagekomen. We roepen de Nederlandse overheid op alsnog zo snel mogelijk al deze mensen naar Nederland te halen en daarnaast het aantal te verhogen nu de situatie in Afghanistan verder verslechterd is.

4. Afghaanse burgers en eventuele familieleden, die door samenwerking met de Nederlandse overheid, ngo’s en of (media) organisaties gevaar lopen, evacueren.
De Nederlandse overheid heeft tot het laatste moment gewacht met het evacueren van Afghaanse tolken en hun families die met de Nederlandse strijdkracht werkten, terwijl de Tweede Kamer daar begin juni al de opdracht voor had gegeven. Naast tolken lopen ook chauffeurs, koks en gidsen die met Nederland hebben gewerkt nu direct gevaar. Net als andere Europese landen, Canada en de Verenigde Staten zou Nederland alles in het werk moeten stellen om hen zo snel mogelijk in veiligheid te stellen en te evacueren.

Waarom is dit belangrijk?

De Afghaanse bevolking, met name vrouwen, kinderen, queers, academici, journalisten, etnische minderheden en mensenrechtenactivisten, gaat na de overwinning van de Taliban een zeer onzekere toekomst tegemoet. Uit verschillende provincies uit het land komen verhalen naar buiten van wraakacties van de Taliban. Daarmee komt elke Afghaan die naar Afghanistan wordt uitgezet in direct levensgevaar.

Op dit moment zit een grote groep Afghanen in Nederland  in onzekerheid: zij zitten midden in een asielprocedure, zijn uitgeprocedeerd of ongedocumenteerd. Deze Afghanen hebben gezien de sterk verslechterde situatie van Afghanistan recht op veiligheid en asiel en zouden niet mogen worden uitgezet naar Afghanistan. 

Maar in plaats van veiligheid te bieden, vroeg het kabinet deze maand  nog aan de Europese Commissie of zij tijdens de opmars van de Taliban Afghanen mocht blijven uit zetten naar Afghanistan. Nederland ontloopt hiermee zijn plicht om vluchtelingen veiligheid en asiel te verlenen.  

Daaraan draagt ook bij dat de Nederlandse overheid de veiligheidssituatie van Afghanistan officieel nog steeds bestempelt als ‘veilig’. Door Afghanistan officieel te erkennen als onveilig land, kunnen Afghanen in Nederland eindelijk een eerlijke asielprocedure en daarmee een verblijfsvergunning krijgen. 

Elke Afghaan heeft recht op een eerlijk bestaan! Teken daarom deze petitie!

Deze petitie is een initiatief van een groep Afghaanse Nederlanders die de handen ineen heeft geslagen.

Sahar Shirzad
Sorab Rostayar
Arezo Walizada
Khatera Shaghasi 
Niloufar Rahim (Keihan Foundation)

Deel deze campagne met je vrienden

Je tekent dit als Ben jij dit niet? Klik hier
© DeGoedeZaak 2022
Privacy Policy