742 handtekeningen

Een fossiele economie is niet van deze tijd!

Campagne aangemaakt door
DeGoedeZaak

Een oproep aan de politiek vanuit de watersector

Fossiele subsidies staan haaks op het klimaatakkoord

Zet de miljarden aan overheidssubsidies en belastingkortingen, die nu ten goede komen aan fossiele bedrijvigheid, in voor verduurzaming van de Nederlandse bedrijven en huishoudens. Het subsidiëren van de fossiele bedrijvigheid werkt contraproductief en staat haaks op het Klimaatakkoord. Ik werk in de Nederlandse Watersector en zie met lede ogen aan dat de effecten van klimaatverandering ontwrichtend werken. 

Dagelijks wordt de watersector geconfronteerd met klimaatverandering. De gevolgen zijn groot en heftig, zoals in juli 2021 in de Eifel, Ardennen en in Limburg. Natuur verdroogt, landbouwgebieden hebben last van vochttekort, huizen zakken weg en het is steeds moeilijker om veilig en voldoende drinkwater te garanderen. Met de fossiele subsidiekraan wijd open is dit letterlijk én figuurlijk dweilen met de kraan open! Het water staat in Nederland en de wereld ons aan de lippen. 

Fossiele subsidies zijn niet van deze tijd en ze helpen bedrijven niet om toekomstbestendig te worden. Draai het om: zet subsidies in voor de verduurzaming van onze economie en dring zo de uitstoot van broeikasgassen terug. 

Oproep: Bouw de subsidies zo snel mogelijk af!

Ik maak me zorgen over onze toekomst en ik onderschrijf daarom het belang om de gemaakte afspraken in Glasgow na te komen en alles op alles te zetten om binnen de afgesproken 1,5 graad Celsius temperatuurstijging te blijven. Ik steun de ambitie van het kabinet om de voordelen van fossiele subsidies af te bouwen en ik roep de politiek op deze ambitie om te zetten naar daden en zo snel mogelijk met afbouw van fossiele subsidies te starten. 

Daarom teken ik de petitie!

Deel deze campagne met je vrienden

Je tekent dit als Ben jij dit niet? Klik hier
© DeGoedeZaak 2022
Privacy Policy