6.515 handtekeningen

Eerlijk Werk is de Basis

Campagne aangemaakt door
DeGoedeZaak en de FNV

De doorgeslagen flexibilisering brengt Nederland aan het wankelen. Levens lopen muurvast in flexwerk en de scheefgroei neemt toe. Want geen vaste baan betekent: geen huis, geen pensioen, geen perspectief. Maar wel: altijd oproepbaar en alle risico’s en zorgen voor jou. Dat is niet eerlijk. En dat werkt niet.  


De coronacrisis kwam daar nog eens overheen. Wij hebben met z’n allen de economie overeind gehouden, terwijl de bazen de winst pakken en flexwerkers in de steek laten. Dat is de échte economische crisis. Daarom roepen wij de politiek op om zo snel mogelijk in te grijpen en deze scheefgroei aan te pakken!

En dus roepen wij een nieuw kabinet op, ga aan de slag: 

  • Maak van vast weer de norm.  Met een zeker inkomen en zeggenschap over werk en privé. Goed werkgeverschap is dat je je mensen direct in dienst neemt. Dat is de basis. 

  • Schaf nul-uren en oproepcontracten af. 0 uren en oproep geven 0 zeker inkomen. Om je vaste lasten te kunnen betalen heb je inkomenszekerheid nodig. Dat kan alleen met vaste uren die je zeker kunt werken per periode.

  • Zorg dat werkgevers alleen bij extra drukte uitzendkrachten inzetten. Daar waar het oorspronkelijk ook voor bedoeld is. Werkgevers die kiezen voor flexwerkers betalen extra. Net als dat je op andere plekken meer betaalt als je meer flexibiliteit wil. 

  • Zorg dat zelfstandigen betaald krijgen waar ze recht op hebben: een eerlijk tarief. Een tarief waar je van rond kunt komen en een toekomst mee op kunt bouwen.

  • Betrek werknemers en burgers beter bij de besluitvorming. Onze stem en ons belang verdient een plek aan tafel bij de grote politieke keuzes die er aankomen.  

Waarom is dit belangrijk?

De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft Nederland aan het wankelen gebracht. Het is inmiddels glashelder: flex laat levens vastlopen, werkt scheefgroei in de hand en zaait verdeeldheid tussen vaste werknemers, tijdelijke krachten en schijnzelfstandigen die hetzelfde werk doen. En het vergroot het verschil tussen de slechtst behandelde werkenden en de top. Dat is een veel te wankele basis voor een samenleving die onder druk staat. Maak ons werk weer de basis om ons leven op te bouwen.

Wij - DeGoedeZaak, FNV en een groeiende groep actieve burgers -  gaan samen met jou dit flex-fiasco aan banden leggen. We laten zien waar het fout gaat, verbinden de mensen in verschillende beroepen maar in hetzelfde schuitje met elkaar - van vakkenvullers en postbezorgers, tot journalisten en onderzoekers. En we doen een beroep op iedereen in Nederland: dit raakt ons uiteindelijk allemaal, maak je sterk voor anderen die het minder hebben en spreek je uit. Zo krijgen we heel Nederland mee in onze oproep dat het roer om moet. We laten zien hoe het anders kan en bouwen met elkaar aan een sterke en rechtvaardige samenleving.

Meer doen? Stuur nu een brief aan de politiek en roep partijleiders op om flex aan banden te leggen!

Deel deze campagne met je vrienden

Je tekent dit als Ben jij dit niet? Klik hier