11.306 handtekeningen

Flexwerkers verdienen eerlijk werk!

Campagne aangemaakt door
DeGoedeZaak en de FNV

De doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt brengt Nederland aan het wankelen. Levens lopen muurvast in flexwerk en de kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Want geen vaste baan betekent: geen huis, geen pensioen, geen perspectief. Maar wel: altijd oproepbaar en alle risico’s en zorgen voor jou. Dat is niet eerlijk. En dat werkt niet. We verdienen allemaal eerlijk werk. Leg flex aan banden!

Flex raakt iedereen en wij pikken dat niet langer. Van vakkenvullers en postbezorgers tot zorgmedewerkers en schoonmakers. Bovendien worden groepen in kwetsbare posities nóg harder geraakt door de flexcrisis. Vrouwen hebben vaker een flexcontract dan mannen en draaien bovendien vaker op voor extra zorgtaken. Door kleine banen zonder zekerheid is het extra lastig voor vrouwen om onafhankelijk te worden. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond moeten niet alleen dealen met discriminatie op de arbeidsmarkt maar hebben soms wel twee keer zo vaak een flexbaan als mensen zonder migratieachtergrond. Voor jongeren geldt ook: veel vaker dan gemiddeld werken zij flex.

Flexwerkers en burgers gaan samen deze strijd aan! Zo krijgen we de politiek zo ver om eindelijk in te grijpen en flex aan banden te leggen. Dit raakt ons allemaal. Sluit je aan, maak je sterk voor anderen en spreek je uit! 

Politiek, grijp in!

  • Maak vaste contracten weer de norm. Want om je vaste lasten te kunnen betalen heb je inkomenszekerheid nodig. 
  • Schaf nul-uren en oproepcontracten af. Want nul vaste uren geven nul zekerheid. 
  • Zet uitzendkrachten alleen in bij drukte. Want daar is uitzenden voor bedoeld. 
  • Zorg dat zelfstandigen betaald krijgen waar ze recht op hebben: een eerlijk tarief. Want alleen dan kan je een toekomst opbouwen. 
  • Betrek werknemers en burgers bij de besluitvorming. Want de mensen om wie het gaat verdienen het om mee te praten. 

Wie doen er mee? 

Dit manifest wordt ondertekend door een groep actieve flexwerkers, DeGoedeZaak, FNV, De BovenGrondse, Platform Stop Racisme, Stem op een Vrouw, SPEAK, Comité 21 maart en Ditwerktwel.nl, het initiatief van een alliantie bestaande uit WOMEN Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad, DWARS, ROOD, CDJA, Jonge Socialisten, PINK, RADICAAL. 

Deel deze campagne met je vrienden

Je tekent dit als Ben jij dit niet? Klik hier
© DeGoedeZaak 2022
Privacy Policy