8.309 handtekeningen

Aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Stop armoede en dakloosheid: de kostendelersnorm uit de wet!

Campagne aangemaakt door
FNV via DeGoedeZaak

De kostendelersnorm moet uit de wet!

Steeds meer mensen vallen buiten de boot in ons welvarende land. Dat is tijdens de coronacrisis wel duidelijk geworden. Zij moeten naar de voedselbank om te kunnen eten. De kostendelersnorm, die nu vijf jaar bestaat, maakt dat nog meer mensen naar de voedselbank moeten. Want als je met meer mensen in één huis woont, krijg je flink minder bijstand.

Het gevolg: ellende, armoede en meer daklozen. Want als een vriend vraagt om onderdak, en diegene heeft een bijstandsuitkering, dan wordt daarop gekort. Ouders moeten soms noodgedwongen hun meerderjarige kinderen uit huis zetten zodat ze niet meer gekort worden op hun uitkering. Ook zorgbehoevende ouderen die het liefst bij hun kinderen willen wonen, en chronisch zieken en mensen met een beperking die een gezamenlijk huishouden voeren worden op deze manier financieel gestraft (mantelzorgboete).

De kostendelersnorm levert veel ellende op. De maatschappelijke kosten wegen niet op tegen de baten. Daarvoor hebben veel instanties al gewaarschuwd. Gemeenten kunnen van de kostendelersnorm afwijken, maar doen dit nauwelijks. Het kabinet doet niets meer dan een vage handreiking over de schutting van de gemeenten heen kieperen en een onderzoek instellen. Dat lost nu niets op!

Wij roepen de Tweede Kamer daarom op om de kostendelersnorm te schrappen uit de wet om de toenemende armoede en dakloosheid te bestrijden. 

Wat gebeurt hierna?

De petitie gaan we aanbieden aan de Tweede Kamer. Met zoveel mogelijk handtekeningen, hopelijk ook met jouw steun!

Deze oproep wordt ondersteund door:

   Kitty Jong, vicevoorzitter FNV
   Zeno Winkels, directeur Woonbond
   Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
   Hella Masugur, voorzitter Stichting Zwerfjongeren
   Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB
   Lucía Lameiro García, coordinator NOOM (Netwerk Organisaties voor Oudere Migranten)
   Stichting De Tussenvoorziening
   Utrechtse Armoede Coalitie
   Rene Suijkerbuijk, Burgerkracht De Pijler
   Noortje van Lith, activiste voor mensen met een arbeidsbeperking
   Anja Eleveld, Universitair docent Staats- en bestuursrecht bij de Vrije Universiteit
   Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!)
   Piet van der Lende, Bijstandsbond
   Illya Soffer, directeur Ieder(In)
   Bettine Arink, de Vonk
   Nathalie Boerebach SUN Nederland (Stichting Urgente Noden)
   Jochem Westert, voorzitter bureau Straatjurist
   Dennis Lahey, directeur MDHG
   Theo van Ghesel Grothe, Onafhankelijke Client
   Ondersteuner De Daklozenvakbond
   Straat Alliantie Amsterdam
   Coalitie voor Inclusie 
   Paul Smeulders, namens GroenLinks
   Gijs van Dijk, namens de PvdA
   Jasper van Dijk, namens de SP 
   Sylvana Simons, namens Bij1
   DENK
   Partij voor de Dieren

Deel deze campagne met je vrienden

Je tekent dit als Ben jij dit niet? Klik hier
© DeGoedeZaak 2022
Privacy Policy