MAIL YEŞILGÖZ EN OMTZIGT: EEN KABINET MET DE PVV IS NIET NORMAAL

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023, waarin de PVV de grootste werd, zijn de VVD en NSC nu al meer dan vier maanden in onderhandeling over een kabinet met de PVV en de BBB. Waar Yesilgöz en vooral Omtzigt eerder nog terughoudend waren om samen te werken met Wilders, wordt er nu volop gewerkt aan een coalitie met de PVV. Door voor een vorm te kiezen waarin Wilders geen premier wordt, maar toch het beleid van het kabinet vorm kan geven als grootste partij wordt er onder de noemer van dit ‘programkabinet’ gewoon een kabinet gevormd met de PVV.

 

Een kabinet met Wilders zou desastreuze gevolgen hebben voor mensen op de vlucht, queer personen en mensen met een beperking. Als Dilan Yesilgöz en Pieter Omtzigt de democratische rechtsstaat daadwerkelijk willen beschermen is het onacceptabel om samen te werken met de PVV en Geert Wilders. De VVD sloot in eerdere verkiezingscampagnes de PVV nog uit, tot de laatste verkiezingen waar Yesilgöz plotseling de deuren wagenwijd openzette voor samenwerking met de partij van Geert Wilders. Ook het NSC maakte een opmerkelijke draai. Waar NSC eerder campagne voerde op een nieuwe bestuurscultuur en zei te streven naar een betrouwbare overheid, is een kabinet met de PVV precies het tegenovergestelde van de waarden waar NSC voor zegt te staan. Roep de partijleiders daarom nu op om de rechtsstaat te beschermen en geen kabinet met de PVV mogelijk te maken! Mail Yesilgöz en Omtzigt: Een kabinet met de PVV is niet normaal!

 

Klik op Dilan of Pieter om hen een mail te sturen

Waarom is dit belangrijk?

De standpunten uit het verkiezingsprogramma van de PVV zijn een aanval op de democratische rechtsstaat en basale mensenrechten. Het verbieden van korans en moskeeën, het opzeggen van het VN-vluchtelingenverdrag, geen geld naar ‘klimaatwaanzin’, uit de Europese Unie stappen. Wilders zegt in de formatie concessies te willen doen, maar deze standpunten liggen nog steeds ten grondslag aan zijn partij. Wilders was eregast op het radicaal-rechtse CPAC congres in Hongarije, op uitnodiging van Viktor Orbán en de beoogde coalitiepartners bleven doodstil terwijl Wilders aanpapte met andere internationale extreemrechtse politici en sprak over de ‘verdunning’ van de Europese cultuur en zijn bekende haat tegenover migranten tentoonstelde. Deze standpunten en uitspraken zijn onverenigbaar met een democratische rechtsstaat en gaan bovendien in tegen de kernwaarden van de VVD en NSC.

 

In de vorm van een ‘programkabinet’ komt er misschien in naam geen kabinet Wilders, maar in de praktijk werken de VVD en NSC gewoon mee aan een extreemrechts kabinet met een partij dat de rechtsstaat aan haar laars lapt. Door een ‘extraparlementair, zaken of programkabinet’ te vormen ontlopen de VVD en NSC hun verantwoordelijkheid voor het faciliteren van een kabinet met de PVV. Maar het is nog niet te laat, de onderhandelingen lopen nog en daarom moeten we nu massaal deze partijen aanschrijven om ze op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Klik daarom nu op de knop van de politicus die je wil aanschrijven en stuur ze een mail. Je kunt later terugkomen om ook de andere partijleider te mailen. Doe mee en spreek je uit: Een kabinet met de PVV is Niet Normaal!

Dilan Yeşilgöz
6.000 van de 10.000 emails verstuurd
Pieter Omtzigt
6.775 van de 10.000 emails verstuurd
© DeGoedeZaak 2022
Privacy Policy