7.312 handtekeningen

Aan: Staatssecretaris Van der Burg

Roep de regering op: 'Nooit meer buiten slapen! Menswaardige opvang voor iedereen'

Campagne aangemaakt door
PerspectieF, MiGreat, WeGaanZeHalen, Micha Nederland & DeGoedeZaak

Ik teken de oproep aan de regering om iedereen menswaardige opvang te bieden.

Afgelopen zomer zakten we als land door een ondergrens, een dieptepunt werd bereikt: asielzoekers, medemensen, moesten buiten slapen omdat er geen plek voor hen was in de herberg. Je zou zeggen dat het een situatie was van 'één keer, nooit weer', maar niks is minder waar. Precies hetzelfde dreigt binnen enkele weken opnieuw te begeuren. Honderden of zelfs duizenden mensen dreigen weer buiten te moeten slapen in onze asielketen.

Laten we duidelijk zijn: er is geen vluchtelingencrisis in Nederland. Het is politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen [1]. Er moet een einde komen aan het al jarenlange afschrikbeleid richting kwetsbare vluchtelingen.

Vorig jaar riep een brede maatschappelijke coalitie al op actie te ondernemen [2]. Het kan en mag niet zo zijn dat Nederland twee jaar achter elkaar vluchtelingen niet humaan kan opvangen. Er moeten nu structurele lange termijn oplossingen komen waarbij Nederland zijn wettelijke internationale verplichtingen onmiddellijk nakomt. Daarnaast moet de Nederlandse regering nu maatregelen nemen en garanderen dat er menswaardige opvang is voor iedereen. Het kan. Nederland heeft voortvarend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is een kwestie van politieke wil.

Er mag niemand meer buiten slapen. Het is onbestaanbaar dat het nu weer aankomt op het laatste moment, op crisis- en noodoplossingen. De (crisis)noodopvanglocaties bieden voor asielzoekers te vaak minder dan de minimale levensbehoeften. Procedures duren soms jaren, terwijl mensen niet mogen werken of studeren.

Deze noodoplossingen komen voort uit politieke onwil en zijn ook nog eens substantieel duurder dan reguliere opvang. De kosten voor asielopvang worden voor een groot deel betaald uit het budget van ontwikkelingssamenwerking, en gaan daardoor ten koste van steun aan kwetsbare mensen in oorlogs- en rampgebieden [3].

Wij roepen de regering op: los dit op! Laat zien dat je werkt aan échte oplossingen voor mensen die een toekomst zoeken. Zowel de landelijke overheid als lokale overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor humane opvang en procedure voor álle asielzoekers.


De volgende organisaties ondersteunen deze boodschap: 

- Jens Mostert, Voorzitter PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

- Harmen Niemeijer, Directeur Micha Nederland

- Rikko Voorberg, Voorzitter We Gaan Ze Halen

- Roos Ykema, Voorzitter MiGreat

- Mika Kraft, Campaigner DeGoedeZaak

- Geert van Dartel, Voorzitter Raad van Kerken in Nederland

- Derk Stegeman, Directeur Stek Den Haag

- Judith Sargentini, Directeur voor Nederland Artsen zonder grenzen

- Michiel Servaes, Algemeen Directeur Oxfam Novib

- Heleen Bijen Meijers, Secretaris Katholiek Vrouwen Dispuut

- Frank Candel, Bestuursvoorzitter VluchtelingenWerk Nederland 

- Kevin Klinkspoor, Voorzitter CDJA

- Kees Zevenbergen, CEO Cordaid

- Kalle Duvekot, Voorzitter Jonge Democraten

- Sebastiaan van der Zwaan, Directeur Justice & Peace

- Jan Wolsheimer, Directeur CAMA Zending 

- Colm Dekker, Verantwoordelijke Gemeenschap van Sant’Egidio

- Marco van der Graaf, Directeur-bestuurder World Vision

- Ds. Erjan van der Linde, Diaconaal consulent Diaconaat Christelijke Gereformeerde Kerken

- Nico Tros, Lid Focolarebeweging

- Andries Schuttinga, CEO Red een Kind

- Klaas Harink, Directeur Verre Naasten

- Xenia Minnaert, Voorzitter PINK!

- Iris Vergeer, Voorzitter DWARS, GroenLinkse Jongeren

- Bob den Ouden, Voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

- Gert van den Bos, CGK Assen zoekt…

- Daan Savert, Projectcoördinator Laudato Si' Alliantie Nederland

- René de Reuver, Scriba Protestantse Kerk Nederland

- Gerard de Korte, Bisschop van ‘s Hertogenbosch

- Arco de Leede, Waarnemend directeur Stichting Gave

- Guido de Vries, Directeur Tearfund

- Ineke Palm, Coördinator platform Rotterdam verwelkomt vluchtelingen

 

[1] https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/artikelen/nieuws/een-nieuwe-opvangcrisis-hoe-komt-dat-en-wat-de-oplossing

[2] https://www.vluchteling.nl/nieuws/2022/8/wij-willen-een-humaan-asielbeleid-ter-apel

[3] https://www.partos.nl/nieuws/bezuinigingen-kabinet-treffen-allerarmsten-wereldwijd/

Deel deze campagne met je vrienden

Je tekent dit als Ben jij dit niet? Klik hier
© DeGoedeZaak 2022
Privacy Policy