3.637 handtekeningen

Aan: De nieuwe Tweede Kamer

Online haat stopt hier en nu!

Campagne aangemaakt door
DeGoedeZaak


Wij zijn een brede burgerbeweging van Nederlanders die klaar zijn met het klimaat van online haat en intimidatie waar we in leven. Dit maakt mensenlevens kapot. De voortdurende stortvloed aan bagger die ook steeds vaker offline gevolgen heeft, weerhoudt maatschappelijke veranderaars ervan om zich uit te spreken en bedreigt mensen die willen leven naar hun eigen opvattingen.

Van de racistische en vrouwonvriendelijke hetzes, de shaming onder jongeren, tot aan intimidatie en regelrechte bedreiging van journalisten en politici van links tot rechts. Dit is NIET normaal. Het publieke debat is vergiftigd, onze vrijheid om ons persoonlijk en politiek te uiten raakt alsmaar verder ingeperkt en dit klimaat van haat vreet aan de fundamenten van onze democratie. Dit kan niet langer zo.

Wij stellen komende tijd alles in het werk voor verandering. Wij staan vierkant achter en pal voor al die maatschappelijke veranderaars, politici en opiniemakers die on- en offline onder vuur genomen worden. En we komen op voor alle eigenzinnige en dappere jonge mensen die eigen levenskeuzes maken, maar de mond worden gesnoerd door hun omgeving of trollenlegers. We trekken samen een grens tegen al het wegzetten, wegpesten en intimideren. Dit stopt hier.  

We eisen dat de overheid regie neemt, en spreken daarop onze volksvertegenwoordigers aan, de 150 nieuwe leden van de Tweede Kamer.

Wij vragen drie concrete oplossingsrichtingen: 

1. Privégegevens, zoals je adres, horen niet op straat te liggen. Maar toch staan deze bijvoorbeeld van duizenden zelfstandigen die zich roeren in het maatschappelijke debat, zichtbaar in het register van de Kamer van Koophandel en het kadaster. De overheid moet actie ondernemen om onze gegevens beter te beschermen.

2. De grote tech platforms moeten op hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheid worden aangesproken. Deze bedrijven spelen een essentiële rol in het faciliteren van online haat. Het oogluikend toestaan van online haat en intimidatie op hun platforms moet stoppen.

3. Politie en Justitie moeten online haat en intimidatie serieus nemen. Maar tegelijkertijd moeten zij ook meer middelen en ruimte krijgen om dit probleem aan te pakken. Dit is niet normaal en dat mag het ook niet worden.    

Dit is geen kwestie van politieke kleur, maar een kwestie van de pluriformiteit van een vrije democratie, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Wij blijven samen met jou de impact van online haat en intimidatie op onze vrijheden en de democratie op de kaart zetten waar en wanneer het zich voordoet.

Sluit je aan! Teken, deel en bekijk wat je nog meer kunt doen om online haat te stoppen.

#stoponlinehaat #hoopbovenhaatDeel deze campagne met je vrienden

Je tekent dit als Ben jij dit niet? Klik hier
© DeGoedeZaak 2022
Privacy Policy