Roep de politiek op: ook zij blijven hier!

Mail

Form to send email
Aan:

Al 10.000 mensen stuurden een brief naar de Tweede Kamer!

Je kon er niet omheen vorige week: de schrijnende situatie van Jacob en zijn moeder Tina. Dankzij de enorme betrokkenheid van burgers, opiniemakers en de onaflatende inzet van hun advocaat Wil Eikelboom is staatssecretaris Broekers-Knol overstag gegaan en mogen zijn blijven. Publieke druk werkt, uiteindelijk is toch gekozen voor een menselijke oplossing. Alleen: Jacob en Tina zijn niet de enigen. Hun zaak staat voor een breder probleem: de menselijke maat in het asielbeleid is zoek. 

 

Het zou niet nodig moeten zijn om telkens weer een petitie op te zetten en via de media aandacht te vragen om een uitzondering te maken. Dit gat in het vluchtelingenbeleid moet politiek worden gedicht, te beginnen met de kleine groep in dezelfde situatie als Jacob en Tina. Daarom diende Jasper van Dijk (SP) een motie in richting staatssecretaris Broekers-Knol, zodat ook andere vluchtelingen die op hun Armeense nationaliteit asiel hebben aangevraagd kunnen blijven. Morgen wordt er over die motie gestemd, dus we moeten nu met z’n allen onze zorgen uitspreken! Roep daarom samen met DeGoedeZaak de politiek op: ‘ook zij blijven hier.’ Stuur een brief aan de vaste Kamercommissie en vraag hen hun menselijke kant te laten zien en voor de motie te stemmen. Er staat al een voorbeeldbrief voor je klaar.

 

Hoe zit dit probleem in elkaar?

Er is een kleine groep vluchtelingen in Nederland die net als Jacob en Tina dreigt uitgezet te worden naar Armenië, terwijl ze geen enkele band hebben met dat land en er vaak nog nooit geweest zijn. Hun opties: Syrië (oorlog), Armenië (oorlog) of illegaal in Nederland blijven. Vaak hebben zij alleen maar een Armeens paspoort verkregen omdat ze hoopten daarmee hun kansen om in Europa te kunnen blijven te vergroten. 

 

De meesten van hen kregen toen ze in Nederland kwamen een verblijfsvergunning. Totdat de IND informatie kreeg uit Vision, een krakkemikkig informatiesysteem waarin visumaanvragen worden bijgehouden – zonder pasfoto’s of vingerafdrukken. De IND-dienst Herbeoordelingen stuurde de enkele tientallen vluchtelingen van wie de namen in Vision stonden een brief met het voornemen om hun verblijfsvergunning in te trekken. Het bizarre: voor een deel van hen eindigt de rechtsgang in een definitieve intrekking van de verblijfsvergunning, het andere deel mag hun verblijfsvergunning houden. De logica erachter? Die is onnavolgbaar.

 

Als je geen banden hebt met Armenië en gevlucht bent voor de oorlog, is dat geen thuis en geen veilige plek, en moet je gewoon hier kunnen blijven. Dat is niet meer en niet minder dan een fatsoenlijke manier om met mensen om te gaan. De Tweede Kamer heeft nu de kans om te laten zien dat er ook humane beslissingen mogelijk zijn op het asieldossier. Het is tijd om de menselijke maat terug te brengen in de politiek!

Je verstuurt deze mail als Ben jij dit niet? Klik hier

De ontvangers zullen je naam en emailadres krijgen.

Privacy is erg belangrijk voor DeGoedeZaak. We gebruiken je gegevens alleen voor campagnes voor een mooier Nederland. Voor meer informatie privacy policy

Deel deze campagne met je vrienden

Je tekent dit als Ben jij dit niet? Klik hier
© DeGoedeZaak 2022
Privacy Policy