2.382 handtekeningen

Dialoog Slavernijverleden: Ik zet een stap

Campagne aangemaakt door
DeGoedeZaak

 

Ik span mij in om meer kennis te verwerven over het Nederlands slavernijverleden. Ik erken het leed van ons slavernijverleden en dat dit nog altijd doorwerkt in onze samenleving en instellingen. Ik voel hier een verantwoordelijkheid voor, want ik ben onderdeel van die samenleving en ik kan zelf verschil maken. Dus zet ik een stap. 

1. Ik spreek mij uit tegen racisme in mijn eigen omgeving, in de rest van de samenleving en onze publieke instellingen.

2. Ik zet me in voor initiatieven die lokaal en op landelijk niveau werken aan oplossingen.

3. Ik sluit me aan bij deze burgerbeweging. Samen zetten we ons in voor verandering.

IK ZET EEN STAP

Nederland heeft een slavernijverleden. Maar niet iedereen kent dat en niet iedereen is zich bewust van de manier waarop dit verleden tot op de dag van vandaag doorwerkt. Deze periode in onze geschiedenis laat nog altijd zijn sporen na in de samenleving en in maatschappelijke instellingen. Ook al is het koloniale en racistische systeem van de slavernij al bijna 150 jaar geleden afgeschaft, oude denkbeelden over ‘wit en zwart’ - en de machtsverhoudingen die daar aan verbonden zijn - werken door in onze taal, via beeldvorming in de media en in de publieke ruimte. Het verleden klinkt ook door in wie we gedenken, hoe we terugblikken en welke verhalen we centraal stellen. 

Deze sporen leiden tot ongelijke behandeling en racisme - tussen mensen onderling, maar ook via structurele uitsluiting en institutioneel racisme, tot schendingen van de grondwet aan toe. Zwarte mensen in Nederland krijgen niet altijd dezelfde kansen in het onderwijs of bij het zoeken van een woning of baan. Ook zitten ze niet voldoende aan de tafels waar besluiten worden genomen.

Veel mensen hebben hier al voor gestreden maar moet nog meer gebeuren. Hoe kunnen we als samenleving erkennen wat zwarte gemeenschappen in het verleden is aangedaan? Hoe werkt dat verleden door en hoe zetten we samen stappen naar de toekomst? Deze thema’s en vragen staan centraal in de Dialogen Slavernijverleden deze maand.  Veel mensen hebben hier al voor gestreden maar moet nog meer gebeuren.

Een echt gelijkwaardige samenleving - voor wit, zwart, iedereen - vraagt om urgentie en inspanning. Veranderingen gaan niet vanzelf en ze gaan niet snel genoeg. De inzet van een ieder is dus daarbij nodig; dat kan op allerlei manieren, maar wel als onderdeel van een bredere beweging. Want we kunnen niet veranderen wat er toen is gebeurd. Maar we kunnen wel meer kennis opdoen van het gezamenlijke slavernijverleden, onder ogen komen hoe het verleden doorwerkt en oprecht met elkaar in gesprek gaan. En daarmee kunnen we ons voorstellen hoe het beter kan en hoe we rechtzetten wat er scheef zit. Zet jij die stap voor dialoog, erkenning en gelijkwaardigheid met ons? Sluit je aan, praat en bouw mee aan de toekomst.

Meer weten? Ga naar: ikzeteenstap.nl 

Deel deze campagne met je vrienden

Je tekent dit als Ben jij dit niet? Klik hier
© DeGoedeZaak 2022
Privacy Policy