3.489 handtekeningen

Aan: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Zorg voor vluchtelingen is geen verdienmodel!

Campagne aangemaakt door
DeGoedeZaak


Roep het COA op om niet meer samen te werken met commerciële bedrijven die grof geld verdienen aan slechte zorg voor vluchtelingen!

 

De opvangcrisis kent op dit moment een groep die daar absoluut de dupe van is: mensen op de vlucht. Zij die na een soms maandenlange vlucht dachten een veilige, rustige plek te hebben bereikt. Deze mensen krijgen nu te maken met uitbuiting en ondermaatse opvang.

 

Deze crisis heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De commerciële zorgorganisatie Arts en Specialist doet er alles aan om zoveel mogelijk geld te verdienen aan deze vluchtelingen [1]. Zij zet bovendien onervaren basisartsen in zonder begeleiding om deze zorg te leveren. Dit is niet alleen verschrikkelijk omdat iedereen goede zorg verdient, maar ook omdat deze commerciële partijen bewust misbruik maken van de kwetsbare positie van vluchtelingen om bakken met geld te verdienen.

 

Dit moet stoppen! We mogen niet accepteren dat vluchtelingen in ons land worden misbruikt als verdienmodel. Wij eisen dat het belang van mensen in nood voorop staat bij de zorg en opvang die zij krijgen. Onderteken daarom deze oproep aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA):

Beste mevrouw Van Schie - Van der Schee, directeur Opvang en Begeleiding bij COA,

 

De druk op het asielsysteem is groot en er moeten veel nieuwe (nood)opvanglocaties worden gecreëerd. De basis van een humaan asielbeleid is dat de vluchtelingen, mensen in kwetsbare posities, goede opvang verdienen. 

 

Bij het zorgaanbod op noodopvanglocaties zijn er helaas echter grove misstanden. Basisartsen met weinig ervaring en zonder begeleiding worden nu ingehuurd door de commerciële zorgorganisatie Arts en Specialist. Zonder begeleiding moeten zij zorg bieden aan kwetsbare mensen met complexe zorgvragen en trauma’s. Tegelijkertijd worden hier door Arts en Specialist torenhoge tarieven voor gerekend.

 

Wij vinden dat vluchtelingen nooit de dupe mogen zijn van de geldlust van bedrijven. Daarom eisen wij ook dat jullie de samenwerking stoppen met Arts en Specialist, en andere commerciële organisaties, die misbruik maken van de kwetsbaarheid van vluchtelingen. Mensen in nood verdienen menswaardige opvang en daarbij hoort goede zorg.

 

Wij kijken uit naar een daadkrachtige reactie op deze zeer ongewenste situatie en dat deze samenwerking per direct wordt stopgezet.

 

Met strijdbare groet,


Waarom is dit belangrijk?

Keer op keer wordt er weer duidelijk gemaakt dat de opvang van vluchtelingen in dit land niet goed gaat. Mensen op de vlucht verdienen bij aankomst in Nederland een plek om tot rust te komen, maar het tegendeel is waar. Deze zomer moest Artsen zonder Grenzen zelfs voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland in actie komen om noodzakelijke zorg voor vluchtelingen bij Ter Apel te leveren [2].

Het wordt er voorlopig ook niet beter op. De verwachting is dat er komende maanden nog steeds veel instroom blijft van mensen op de vlucht [3]. Tegelijkertijd is nu al duidelijk dat de opvang vaak niet op orde is. De bewoners van noodopvangcentra beginnen zich nu ook uit te spreken tegen de slechte voorzieningen en het gebrek aan perspectief [4].

Uiteindelijk hebben we een volledige herziening nodig van hoe we in Nederland met mensen op de vlucht omgaan. Een nieuw asielbeleid, vraagt om structurele uitbreiding van de opvangcapaciteit, kleinschaligere locaties, snellere procedures en een gezamenlijke aanpak voor de opvang van alle vluchtelingen. 

Voor de komende dagen en maanden moeten als eerste de basisvoorzieningen op orde worden gebracht. Dit betekent dat mensen met zorgvragen terechtkunnen bij professionals. Daarom roepen we het COA op daadkrachtig te zijn en de samenwerking te stoppen met commerciële zorgorganisaties die misbruik maken van de situatie van kwetsbare mensen.

 

[1]: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/31/het-verdienmodel-van-detacheerder-arts-specialist-minimale-zorg-voor-asielzoekers-tegen-maximale-winst-a4160900

[2]: https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/medische-hulp-ter-apel/

[3]: https://nos.nl/artikel/2471187-komende-jaren-grote-toename-aantal-asielzoekers-verwacht

[4]: https://nos.nl/artikel/2471028-asielzoekers-noodopvang-purmerend-in-hongerstaking-onrust-in-asielopvang-groeit 

 

Deel deze campagne met je vrienden

Je tekent dit als Ben jij dit niet? Klik hier
© DeGoedeZaak 2022
Privacy Policy